رشد سريع فناوری و گسترش روزافزون تجهيزات الکتريکی، الکترونيکی و مخابراتی در زندگی بشر و با کوچکترو پيچيده تر شدن مدارات، موجب افزايش احتمالی تداخلات و کاهش عملکرد دستگاهها در محيط الکترومغناطيسی شده است. لذا ضرورت توجه به مساله سازگاری الکترومغناطيسی EMC در سيستمها بيش از گذشته شده است. به عبارت ديگر، امروزه دستگاههای طراحی شده در دنيای واقعی و در کنار ديگر وسايل بايد به درستی کار کنند. بنابراين مساله EMC بايد يکی از اهداف مهم طراحی باشد. از اين رو هسته پژوهشی سازگاری الکترومغناطيسی با همکاری صنايع الکترواپتيک صا ايران، اولين کارگاه سازگاری الکترومغناطيسی EMC با موضوع مفاهيم، چالشها و کاربردها را در تاريخ 28 آذرماه از ساعت 8:30 صبح تا 12:30 در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می نمايد.

الف- برنامه کارگاه به صورت زير می باشد:

1. مقدمه ای بر سازگاری الکترومغناطيسی

 • ارائه کننده: مهندس مجتبی بصراوی، دانشجو دکتری مخابرات ميدان دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر

2. تکنيکهای حل مساله و طراحی آزمايشگاه پيش تطابقی

 • ارائه کننده: مهندس مجتبی بصراوی

3. پژوهشهای حوزه EMC؛ حال و آينده

 • ارائه کنندگان:
  • دکتر ذاکرحسين فيروزه، هيات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر
  • دکتر حميدرضا مراتب، هيات علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه UPC بارسلونا

4. ملاحظات EMC در صنعت؛ چالشها و فرصتها

 • ارائه کنندگان:
  • مهندس امين شفيعی زاده، معاونت توسعه کيفيت و استانداردسازی صنايع الکترواپتيک صا ايران
  • مهندس عباس نعمتی، مهندس اسبق شرکت رستافن و مشاور صنايع در حوزه EMC

 

در پايان، به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا می گردد.

 

محل برگزاری کارگاه: سالن اجتماعات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

ب- هزينه شرکت در کارگاه به صورت زير است:

 • دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهان: رایگان
  • دانشجویان باید پیش از 26 آذر ماه حضور خود را در کارگاه از طریق ارسال فرم ثبت نام یا به صورت حضوری (دفتر پژوهشکده اویونیک) اعلام نمایند.
  • در صورت تمایل برای دریافت گواهی شرکت در کارگاه، هزینه 25.000 تومان اخذ می‌شود.
 • دانشجويان غير دانشگاه صنعتی اصفهان: 35000 تومان
 • غيردانشجو و آزاد: 75000 تومان
  • در صورت ثبت نام گروهی بیش از 5 نفر هزینه ثبت نام برای هر نفر 50.000 تومان می باشد.

هزينه ثبت نام را به شماره حساب 2177180233004 به نام “درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی اصفهان” بانک ملی، شعبه دانشگاه صنعتی اصفهان واريز نماييد.

ج- نحوه ثبت نام

فرم ضميمه را دانلود کرده و بعد از تکميل آن به همراه اسکن فيش واريزی به آدرس پست الکترونيکی زير ارسال نماييد.

آدرس پست الکترونیکی: avionics@of.iut.ac.ir

دانلود فرم ثبت نام

علاقه مندان می توانند به صورت حضوری نيز در دفتر پژوهشکده اويونيک (خانم ميرطالبی) واقع در دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر در کارگاه ثبت نام نمايند.

توجه: ارائه اصل فیش واریزی و ارائه کارت دانشجویی هنگام برگزاری کارگاه الزامی است.

 

مهلت ثبت نام تا روز دوشنبه 26 آذر ماه می‌باشد.

 

د- نحوه ارتباط:

تلفن: 33911450 -031 و 33919044 -031 (سرکار خانم میرطالبی)

ايميل: avionics@of.iut.ac.ir (مهندس فاضلی نيا)