مجله اویونیک

پیشرفت های سریع و چشمگیر در حوزه برق و کامپیوتر به صورت مستقیم بر صنعت اویونیک تاثیرگذار هستند. در سال های اخیر شاهد ارتقاء و توسعه سریع سامانه های اویونیک بوده ایم. شرک تهای سازنده سامانه ها و تجهیزات اویونیک، به صورت مداوم با بهره گیری از آخرین فناوری های روز، محصولات جدیدی را به بازار ارائه می کنند تا توان رقابتی خود را حفظ کنند. سامانه های جدید با مصرف توان پایین تر و وزن کمتر قابلیت های بیشتری را نسبت به نمونه های پیشین خود ارائه می کنند. نیز به عنوان جزئی اساسی از برنامه توسعه (NextGen Avionics) نقشه راه اویونیک نسل بعد حمل و نقل هوایی نیازمندی های پیش رو در حوزه اویونیک را مشخص کرده است. فعالی تهای علمی و مهندسی قابل توجهی در کشورهای مختلف در جریان است تا این نیازمندی ها را برآورده سازد. در کشور عزیز ما هم همواره صنعت هوایی به دلیل جایگاه راهبردی از اهمیت ویژ های برخوردار بوده است. در حال حاضر گروه های فعالی از دانشگاه، صنعت و شرکت های دانش بنیان در توسعه صنعت اویونیک کشور که از زیربخ شهای مهم صنعت هوایی است مشارکت دارند. پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان در سال های اخیر تلاش زیادی برای ارتقاء جایگاه اویونیک کشور انجام داده است. مجله پیش رو چکیده ای از مهمترین دستاوردها و رخدادهای مهم صنعت اویونیک در سراسر جهان است. امید است این مجله به روزآمد شدن دانش کارشناسان عزیز صنعت اویونیک کشور کمک کند و بستر سریع و ساده ای برای آشنایی با پیشرفت های روز حوزه اویونیک فراهم کند.

شماره ۴۹

(پاییز ۱۴۰۱)

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

صاحب امتیاز: پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان

مدیر مسئول: دکتر شهاب‌الدین رحمانیان

سردبیر: مهندس محسن فاضلی‌‌نیا

دانلود آخرین نسخه مجله اویونیک

مهم‌ترین عناوین این نسخه:

۱- 4D Trajectory: مدیریت ترافیک هوایی با مسیرهای 4 بعدی

۲- RQ180: پروژه مخفی ارتش ایالات متحده

۳- ملاحظات طراحی و ساخت بردهای مدار چاپی برای کاربردهای هوایی

۴- مروری بر برنامه ارتقاء جنگنده F5

۵– تلفیق هر چه بیشتر سیستم های اویونیک در کابین جت های تجاری

دانلود آخرین نسخه (۴۹)

آرشیو مجله اویونیک

آرشیو سال ۱۴۰۱

برای مشاهده نسخه‌های سال ۱۴۰۱ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۱۴۰۰

برای مشاهده نسخه‌های سال ۱۴۰۰ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۹

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۹ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۸

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۸ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۷

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۷ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۶

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۶ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۵

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۵ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۴

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۴ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۳

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۱ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۲

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۱ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۱

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۱ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۱۴۰۱

شماره ۴۷ (بهار ۱۴۰۱)

دانلود

شماره ۴۸ (تابستان ۱۴۰۱)

دانلود

شماره ۴۹ (پاییز ۱۴۰۱)

دانلود

آرشیو سال ۱۴۰۰

شماره ۴۴ (بهار ۱۴۰۰)

دانلود

شماره ۴۵ (تابستان ۱۴۰۰)

دانلود

شماره ۴۶ (پاییز ۱۴۰۰)

دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۹

شماره ۴۰ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹)

دانلود

شماره ۴۱ (خرداد و تیر ۱۳۹۹)

دانلود

شماره ۴۲ (مرداد و شهریور ۱۳۹۹)

دانلود

شماره ۴۳ (مهر و آبان ۱۳۹۹)

دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۸

شماره ۳۹ (آذر و دی ۱۳۹۸)

دانلود

شماره ۳۵ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸)

دانلود

شماره ۳۶ (خرداد و تیر ۱۳۹۸)

دانلود

شماره ۳۷ (مرداد و شهریور ۱۳۹۸)

دانلود

شماره ۳۸ (مهر و آبان ۱۳۹۸)

دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۷

شماره ۳۳ (آذر و دی ۱۳۹۷)

دانلود

شماره ۳۴ (بهمن و اسفند ۱۳۹۷)

دانلود

شماره ۲۹ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷)

دانلود

شماره ۳۰ (خرداد و تیر ۱۳۹۷)

دانلود

شماره ۳۱ (مرداد و شهریور ۱۳۹۷)

دانلود

شماره ۳۲ (مهر و آبان ۱۳۹۷)

دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۶

شماره ۲۷ (آذر و دی ۱۳۹۶)

دانلود

شماره ۲۸ (بهمن و اسفند ۱۳۹۶)

دانلود

شماره ۲۳ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶)

دانلود

شماره ۲۴ (خرداد و تیر ۱۳۹۶)

دانلود

شماره ۲۵ (مرداد و شهریور ۱۳۹۶)

دانلود

شماره ۲۶ (مهر و آبان ۱۳۹۶)

دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۵

شماره ۲۰ (مهر ۱۳۹۵)

دانلود

شماره ۲۱ (آبان و آذر ۱۳۹۵)

دانلود

شماره ۲۲ (دی و بهمن ۱۳۹۵)

دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۴

شماره ۱۶ (بهار ۱۳۹۴)

دانلود

شماره ۱۷ (تابستان ۱۳۹۴)

دانلود

شماره ۱۸ (پاییز ۱۳۹۴)

دانلود

شماره ۱۹ (زمستان ۱۳۹۴)

دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۳

شماره ۱۴ (اردیبهشت ۱۳۹۳)

دانلود

شماره ۱۵ (زمستان ۱۳۹۳)

دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۲

شماره ۱۱ (دی ۱۳۹۲)

دانلود

شماره ۱۲ (بهمن ۱۳۹۲)

دانلود

شماره ۱۳ (اسفند ۱۳۹۲)

دانلود

شماره ۷ (مرداد ۱۳۹۲)

دانلود

شماره ۸ (شهریور ۱۳۹۲)

دانلود

شماره ۹ (مهر ۱۳۹۲)

دانلود

شماره ۱۰ (آذر ۱۳۹۲)

دانلود

شماره ۳ (فروردین ۱۳۹۲)

دانلود

شماره ۴ (اردیبهشت ۱۳۹۲)

دانلود

شماره ۵ (خرداد ۱۳۹۲)

دانلود

شماره ۶ (تیر ۱۳۹۲)

دانلود

آرشیو سال ۱۳۹۱

شماره ۱ (بهمن ۱۳۹۱)

دانلود

شماره ۲ (اسفند ۱۳۹۱)

دانلود