نمایندگانی از اتحادیه صنایع هوافضای ایالت باواریای کشور آلمان با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان از پژوهشکده اویونیک بازدید کردند. هدف از این بازدید شناخت توانمندی ها، امکانات آموزشی و تحقیقاتی پژوهشکده اویونیک و مذاکره پیرامون همکاری‌های بیشتر بود. این بازدید با هماهنگی ستاد هوایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ترتیب داده شد.

در آغاز این برنامه 2 ساعته، جلسه‌ای با حضور اساتید و کارشناسان پژوهشکده، ریاست دانشکده برق و کامپیوتر و هیئت آلمانی برگزار شد.  ابتدا جناب آقای دکتر وحید غفاری‌نیا ریاست پژوهشکده اویونیک پیرامون ساختار، توانمندی‌ها، زمینه‌های پژوهشی و تحقیقاتی و جایگاه علمی دانشگاه صنعتی اصفهان توضیحاتی را ارائه دادند. پس از آن به طور تخصصی به بیان زمینه‌های پژوهشی و پروژه‌های انجام شده در پژوهشکده اویونیک پرداختند. اجرای طرح توسعه فناوری‌های کلیدی هواپیمای مسافربری 150 نفره در حوزه اویونیک به عنوان مهم‌ترین طرح پژوهشی انجام شده در پژوهشکده معرفی شد.

پس از آن هیئت آلمانی توضیحاتی در مورد فعالیت‌ها و توانمندی‌های ایالت باواریا و همچنین سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در صنعت این ناحیه ارائه نمودند. بر همین اساس و با توجه به علاقه‌مندی طرفین در مورد همکاری‌های بیشتر، مذاکراتی در رابطه با تبادل دانش و دانشجو، انتقال فناوری، آموزش و خرید برخی محصولات هوایی غیر نظامی انجام شد. لازم به ذکر است که در سال گذشته اتحادیه صنایع ایالت باواریا یک نمایندگی رسمی در تهران به منظور برقراری ارتباط موثرتر با شرکت‌ها و مراکز علمی  و تحقیقاتی ایران تاسیس نموده است.

در انتها هیئت آلمانی بازدیدی از سایت‌های پژوهشی و آزمایشگاه‌های پژوهشکده اویونیک به عمل آورده و با دستاورد‌های علمی و پژوهشی آشنا شدند.

 

 

بازدید نمایندگان اتحادیه صنایع هوافضای ایالت باواریای آلمان از پژوهشکده اویونیک بازدید نمایندگان اتحادیه صنایع هوافضای ایالت باواریای آلمان از پژوهشکده اویونیک بازدید نمایندگان اتحادیه صنایع هوافضای ایالت باواریای آلمان از پژوهشکده اویونیک