محسن فاضلی نیا
محسن فاضلی نیاکارشناس ارشد پژوهشکده اویونیک
کارشناسی ارشد مهندسی برق – اویونیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
1394

کارشناسی مهندسی برق – الکترونیک
دانشگاه یزد
1390

 • Safety Assessment of avionics systems Using Formal Methods، دومین کنفرانس ملی اویونیک، بهمن‌ 1393، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • بهبود ایمنی حمل و نقل با بکارگیری سامانه‌ ناوبری- نظارتی ADS-B، اولین همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی، تیر 1393، سازمان هواپیمایی کشوری، تهران، ایران
 • ارزیابی سطح ایمنی سامانه‌های اویونیک هواپیما با استفاده از زبان استاندارد توصیف و تحلیل معماری، همایش حمل و نقل هوایی ایران آسیب‌شناسی و چالش‌ها، اردیبهشت 1393، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بررسی و ارزیابی یک شبکه انتقال داده COTS در سیستم‌های اویونیکی، دومین کنفرانس ملی اویونیک، بهمن 1393، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • افزایش ایمنی و امنیت با استفاده در پرواز با استفاده از سامانه ناوبری- نظارتی ADS-B، همایش حمل و نقل هوایی ایران آسیب‌شناسی و چالش‌ها، اردیبهشت 1393، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • استفاده از سیستم ماهواره‌ای و مغناطیسی برای بهینه‌سازی سیستم ناوبری اینرسی، نخستین کنفرانس ملی ناوبری، بهمن 1393، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 • امنیت در سامانه ناوبری- نظارتی ADS-B برای کاربرد‌های نظامی، اولین همایش سراسری تسلیحات هواپایه در نبردهای آینده، مهر 1392، دانشگاه جامع امام حسین(ع). تهران، ایران
 • ارزیابی ایمنی و قابلیت اطمینان سیستم‌های اویونیکی بر اساس استانداردهای هوایی و هوانوردی
 • پیاده‌سازی گذرگاه‌های داده هوایی (AFDX، MIL-STD1553، ARINC429)
 • سامانه‌های اویونیکی و هوانوردی
 • سامانه ناوبری-نظارتی ADS-B
 • تلفیق و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اویونیکی
 • استاندارد مهندسی سیستم

مهارت‌های نرم‌افزاری

 • نرم‌افزارهای تخصصی برق و اویونیک
  • OSATE2
  • Proteus Professional
  • Altium Designer
  • BASCOM
 • برنامه نویسی
  • Model Based Engineering
  • AADL
  • AVR
AADL
ADS-B
SSA
BUS