جلسه اختتامیه فاز طراحی مفهومی طرح کلان ملی “طراحی و ساخت هواپیمای جت مسافربری 150+ نفره” در حوزه اویونیک از ساعت 10 تا 12 صبح مورخه 93/3/31 در محل پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
این جلسه با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر مدرس هاشمی، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر ابطحی، ریاست پژوهشکده اویونیک جناب آقای دکتر غفاری‌نیا، ریاست و معاونت پژوهشی دانشکده برق و کامپیوتر و اعضای هیئت علمی همکار در طرح از پژوهشکده اویونیک و دانشکده برق و کامپیوتر برگزار شد.
در ابتدای جلسه دکتر غفاری‌نیا مدیر طرح کلان در دانشگاه گزارشی از روند شکل گیری و تصویب طرح کلان “توسعه فناوری‌های کلیدی در طراحی و ساخت هواپیمای مسافربری 150 نفره” ارائه نمودند. ایشان سپس اهمیت و جایگاه طرح‌های کلان ملی در اسناد بالادستی و نقشه جامع علم و فناوری کشور را تبیین نمودند و گزارشی از مراحل اجرای فازهای شناخت اولیه و طراحی مفهومی در پژوهشکده اویونیک ارائه کردند. همچنین گزارشی از میزان نیروی انسانی و هزینه‌های انجام طرح در دانشگاه ارائه شد.
بعد از گزارش ارائه شده توسط دکتر غفاری‌نیا، دکتر مدرس هاشمی، ریاست دانشگاه ضمن تشکر از زحمات مدیر طرح کلان و اعضای هیئت علمی همکار در انجام طرح، فرصت‌ها و چالش‌های موجود در ادامه کار را تبیین نمودند و سپس اعضای هیئت علمی نقطه نظرات خود را در راستای ارتقای فعالیت‌های مرتبط با حوزه اویونیک ارائه کردند.
در پایان جلسه اعضای هیئت رئیسه دانشگاه و حاضران در جلسه از کتابچه‌های تدوین شده و ماکاپ کابین خلبان که در پژوهشکده اویونیک طراحی و ساخته شده است، بازدید نمودند.

IM2

IM3