پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان جهت معرفی ظرفیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی خود و ارائه فعالیت‌های انجام شده، در نمایشگاه صنایع هوایی و هوانوردی کیش شرکت نموده است. در جریان این نمایشگاه تعاملات بسیار خوبی با مدیران صنایع هوایی مختلف به خصوص در حوزه اویونیک صورت گرفت و نیازمندی‌های حال و آینده صنایع هوایی و هوانوردی کشور رصد شد. همچنین از مدیران و کارشناسان صنایع کشور جهت شرکت و ارائه مقاله و حضور در نمایشگاه جانبی دومین کنفرانس ملی اویونیک که 14و 15بهمن ماه 93 در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود، دعوت به عمل آمد.

Kish2

Kish3

Kish4

Kish5