عنوان محصول: سیستم ثبت اطلاعات پرواز پرنده های بدون سرنشین سبک

ذخیره سازی اطلاعات پرواز

ثبت و تحلیل اطلاعات پرواز وسایل پرنده را می توان به عنوان یک نیازمندی در بسیاری از پروژه های علمی و صنعتی قلمداد کرد. جمع آوری چنین اطلاعاتی حتی می تواند جزئی از یک ماموریت پرنده باشد. این نیازمندی موجب گسترش و توسعه سیستم های ذخیره ساز و ارسال بلادرنگ اطلاعات به ایستگاه زمینی شده است.

مشخصات محصول

این محصول قادر به جمع ­آوری تمامی داده ­های مهم پروازی، ذخیره ­سازی به صورت کدگذاری شده و امکان بازیابی پس از پرواز خواهد بود. دیتاهای پروازی قابل ذخیره عبارتنداز:

Airspeed, Altitude, 3-axis Acceleration, Temperature, pressure, UAV Attitude, GPS DATA, Heading, Distance, pilot Command & Battery Voltage.

تمامی داده های جمع­ آوری شده در دو بخش مجزا به صورت امن و کدگذاری شده ذخیره می­ شوند. یکی از حافظه ­ها به صورت قابل حمل و دیگری به صورت On-board است که در این حالت باعث افزایش اطمینان از حفظ داده های پروازی خواهد شد. اطلاعات ذخیره شده، به دو روش قابل بازیابی هستند. در روش اول با اتصال کابل USB به سیستم، می‌توان داده ­ها را از طریق کامپیوتر و نرم ­افزار طراحی شده، بازیابی نمود. در روش دوم و هنگام شرایط اضطراری، می­ توان حافظه قابل حمل را از سیستم جدا کرده و داده­ ها را بازیابی نمود.

پارامترهای قابل ارسال بلادرنگ و ذخیره‌ سازی محصول به شرح جدول ذیل است.

±10 cm Altitude
±1.5 mbar  Pressure
 ±0.8º  Temperature
±0.025 v Radio Controller Data
  ±0.01º Attitude
 ±2.5 m  Position
   ±0.05 º/s Angular Speed
 ±0.01 g Acceleration

کاربرد

ذخیره­ سازی ایمن اطلاعات و پارامترهای مهم پروازی در وسایل هوایی بدون­ سرنشین سبک