عنوان محصول: آنتن های هواپایه

گروه طراحی آنتن و سازگاری الکترومغناطیسی پژوهشکده اویونیک موفق شده اند با تکیه بر دانش بومی و استعداد محققان داخلی به فناوری ساخت انواع آنتن های صفحه ای و اسلات آرایه ای برای کاربرد در هوابردهای مختلف به ویژه پرنده های بدون سرنشین شده است.

آنتن صفحه ­ای

Product Title: A Planar Low-Profile Antenna for Aircraft Data-Link

کاربرد آنتن

آنتن صفحه ای کم حجم و سبک لینک داده هواپیما

مشخصات آنتن

Frequency: 2.4GHz

Bandwidth: 0.45%

Gain: 8dB

HPBW (XOZ): 45°

Return Loss: -25 dB

X-Polarization: -15 dB

 الگوی تشعشعی صفحه XOZ شبيه سازی

 الگوی تشعشعی سه بعدی

آنتن صفحه ­ای چند بیمه

Product Title: Multi-beam Planar Antenna for UAV to Satellite Communication Link

کاربرد آنتن

ارتباط بین هواپیمای بدون سرنشین و ماهواره

مشخصات آنتن

Center Frequency: 16 GHz

Bandwidth: 700 MHz

Number of beams: 7

Central beam Gain: 17.2 dB

Central beam HPBW: 13°

Central beam port Return loss: 15 dB

Central beam X-pol: -27 dB

Polarization: y axis

 الگوی تشعشعی صفحه XOZ شبيه سازی

 الگوی تشعشعی سه بعدی

آنتن آرایه اسلات صفحه ای

Product Title: Planar Slotted Array Antenna For Weather Radar for Aircraft

کاربرد آنتن

رادار هواشناسی هواپیما

مشخصات آنتن

Center Frequency: 9.3 GHz

Bandwidth: 2.87%

Gain: 28.2 dB

E-plane HPBW: 45°

H-plane HPBW: 45°

Return loss: -10 dB

X-pol: -33.5 dB

Polarization: Linear

 تلفات بازگشتی آنتن در حالت شبیه‌سازی و اندازه گیری شده

 الگوی تشعشعی سه بعدی