عنوان محصول: هسته و کارت واسط گذرگاه MIL-STD 1553

گذرگاه MIL-STD 1553

گذرگاه داده مبتنی بر استاندارد MIL-STD-1553B يکی از گذرگاه های پرکاربرد در سامانه های هوايی است که به علت قابليت اطمينان بالا و نويز پذيری پايين برای ارتباط سامانه های الکترونيکی با يکديگر مورد استفاده قرار می گيرد. با وجود اينکه اين گذرگاه ابتدا برای کاربرد های نظامی توسعه داده شده بود ولی امروزه در بسياری از سيستم های غيرنظامی نيز مورد استفاده قرار می گيرد.

استاندارد MIL-STD-1553B نحوه عملکرد دستگاه های متصل به گذرگاه، نحوه اتصال آن ها، ساختار و فرمت فريم ارسالی، پروتکل انتقال پيام و مشخصات الکتريکی را معين می کند. اين استاندارد در حوزه هايی مانند وسايل حمل ونقل نظامی، کشتی ها، ماهواره ها، موشک ها و ايستگاه های فضايی بين المللی، در کنار کاربردهای اويونيکی پيشرفته تجاری به کار گرفته می شود.

مشخصات این گذرگاه داده بر اساس استاندارد MIL-STD-1553B به شرح ذیل است.

نرخ داده 1 Mbps
طول کلمه 20 bits
تعداد بيت داده در هر کلمه 16 bits
طول پيام Maximum of 32 data word
نوع ارسال و دريافت Half-Duplex
عملکرد Asynchronous
کدگذاري Manchester II Bi-phase
پروتکل Command-Response
کنترل گذرگاه Single or Multiple
فرمت‌هاي پيام Controller-to-Terminal (BC-RT)

Terminal-to-Controller (RT-BC)

Broadcast

System Control

انواع واسط‌ها

Remote Terminal (RT)

Bus Controller (BC)

Bus Monitor (BM)

تعداد Remote Terminal Maximum of 31
محيط انتقال Twisted Shielded Pair Cable
نحوه اتصال Transformer or Direct Coupled

 

مشخصات محصول

این محصول که به صورت IP Core ارائه می‌گردد بر روی تمامی پلتفرم‌های FPGA قابل پیاده‌سازی است. در این محصول هر کدام از بخش‌های گذرگاه (BC و RT) به صورت یک IP Core مجزا تهیه شده است. از جمله قابلیت‌های استفاده از IP Core می‌توان به کاهش هزینه و سهولت در ارتقای آن اشاره نمود بطوریکه تنها با یک پلتفرم FPGA و با اضافه نمودن واحد فرستنده/گیرنده می‌توان گذرگاه MIL_STD 1553 را پیاده‌سازی نمود. از دیگر ویژگی‌های IP Core می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • اندازه دستگاه‌ها نیز صرفه‌جویی شده و نیازی به طراحی بورد جداگانه نیست.
  • با داشتن یک هسته به راحتی امکان تست آن فراهم می‌شود.
  • عدم وابستگی به نوع خاصی از FPGA قابلیت پیاده‌سازی بر روی هر پلتفرمی وجود دارد.
  • با وجود یک IP Core می‌توان به تعداد دلخواه واسط گذرگاه روی یک پلتفرم پیاده‌سازی نمود.