یکی از اهداف مهم پژوهشکده اویونیک ایجاد یک پل ارتباطی قوی بین صنعت و دانشگاه می‌باشد تا در راستای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، نیازمندی‌های پژوهشی صنعت در دانشگاه به صورت مناسبی پوشش داده شود. برخی از ظرفیت‌ها و امکانات پژوهشی که از طریق پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان قابل حصول است عبارتند از :

۱- امکان تعریف طرح‌های پژوهشی و پروژه‌های بزرگ و پیچیده مورد نیاز صنعت در دانشگاه

۲- ایجاد بستر انجام طرح‌های پژوهشی مشترک بین اساتید با تخصص‌های مختلف

۳- تخصیص امکانات و فضای تحقیقاتی

۴- امکان استفاده از پژوهشگران تمام وقت پژوهشکده و بانک اطلاعاتی پژوهشگران با تخصص‌های مختلف جهت تأمین نیروی انسانی

۵- دارا بودن امکانات و نیروهای متخصص در زمینه کنترل پروژه و روال‌های مدیریت پروژه

۶- امکان بهره‌گیری از تجارب پژوهشگران و مستندات پژوهشکده به خصوص در زمینه برق و الکترونیک هوانوردی

از جمله اهداف اصلی پژوهشکده اویونیک می‌توان به شناسایی و توسعه فناوری‌های کلیدی اویونیک اشاره نمود. خوشبختانه پژوهشکده اویونیک به پشتوانه اساتید و دانشجویان توانمند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان و با تعامل مستمر و سازنده با صنایع اویونیک کشور، در راستای اهداف ترسیم شده گام برداشته است و تا کنون نقش موثری در صنعت هوایی کشور ایفا کرده است. در همین راستای زمینه‌های پژوهشی و تحقیقاتی پژوهشکده را می‌توان در حوزه‌های مختلف زیر دسته‌بندی نمود:

 

معماری اویونیک

 • سیستم عامل بلادرنگ هوایی
  • فناوری توسعه سیستم عامل VX-Works بر روی پردازنده های X86
  • فناوری توسعه سیستم عامل RTEMS بر روی پردازنده های ARM
  • فناوری توسعه سیستم عامل FREERTOS بر روی پردازنده های ARM
  • فناوری توسعه سیستم عامل uC بر روی پردازنده های ARM
 • شبکه های پرسرعت هوایی
  • توسعه شبکه هوایی و تولید محصول بر اساس استاندارد MIL-STD1553B
  • توسعه شبکه هوایی و تولید محصول بر اساس استاندارد AFDX
  • توسعه سوئیچ شبکه AFDXبر اساس استاندارد ARINC 664
 • معماری اویونیک ماژولار IMA
  • توسعه دانش اویونیک ماژولار یکپارچه مبتنی بر استاندارد ARINC 653
  • توسعه سیستم عامل آزمایشگاهی بر پایه Linux مبتنی بر معماری IMA
 • کامپیوتر پرواز
  • توسعه و تولید کامپیوترهای پرواز مبتنی بر معماری Zync
  • توسعه و تولید سیستم کامپیوتر پرواز مبتنی بر سیستم‌های عامل بلادرنگ
  • توسعه و تولید کامپیوتر هوایی مبتنی بر معماری IMA
 • واسط‌های هوایی
  • توسعه واسط‌های هوایی ماژولار برای انواع کامپیوترهای پرواز
  • توسعه واسط‌های هوایی مبتنی بر شبکه
 • تحلیل فرمال ایمنی سامانه‌های اویونیک

سامانه‌های اویونیکی

 • سامانه های راداری
  • توسعه و تولید سامانه های راداری تعقیب هدف زمین پایه
  • توسعه سامانه های راداری دفاع نزدیک
  • توسعه رادار SAR
  • توسعهو تولید آنتن های هواپایه Slot Array
  • توسعه دانش رادهای جستجوی هواپایه
  • توسعه دانش رادارهای فرودخودکار
 • سامانه های فرودگاهی
  • توسعه و تولید سامانه های گیرنده ADS-B در کلاس های مختلف
  • توسعه مبدل های داده فرودگاهی و تولید محصول Asterix to Aircat
 • سامانه های کمک ناوبری
  • توسعه فرستنده هوایی ADS-B
  • توسعه و تولید سامانه های GPS-INS مبتنی بر FOG
  • توسعه و تولید نمایشگر چند منظوره EFIS برای پرنده های Ultra-light
 • سازگاری الکترومغناطیس
  • تحلیل سازگاری الکترومغناطیس سامانه های اویونیکی
  • تحلیل سازگاری مغناطیسی آنتن های هواپایه

کنترل پرواز

 • کنترل پرواز
  • توسعه دانش کنترل پرواز مبتنی در پرنده های عمود پرواز
  • توسعه دانش کنترل پرواز مبتنی در پرنده های Non-Conventional
  • توسعه و تولید نرم افزارهای تحلیل خوشدستی مبتنی بر استاندارد 1797
 • تکنولوژی FBW
  • توسعه دانش کامپیوتر کنترل پرواز
  • توسعه دانش طراحی معماری سیستم کنترل پرواز مبتنی بر AS99400
  • توسعه دانش تحلیل ایمنی و صحت سنجی مبتنی بر DO-178 و ARIN4754 و ARINC4763
 • پرواز تجمعی
  • توسعه دانش کنترل پرواز تجمعی و آرایش بندی پرنده های بال ثابت
  • توسعه دانش کنترل پرواز تجمعی و آرایش بندی پرنده های عمود پرواز
  • توسعه دانش کنترل همکارانه برای پرنده های عمود پرواز
 • ناوبری تصویری
  • توسعه الگوریتم ناوبری تصویری زمین پایه بر اساس الگوریتم توزیع شده
  • توسعه الگوریتم های تعقیب مبتنی بر پردازش تصویر بلادرنگ سخت افزاری
  • توسعه الگوریتم های موازئیک بندی تصاویر
 • شبیه ساز پرواز
  • توسعه و تولید شبیه ساز پرواز مبتنی بر دینامیک مدلسازی شده
  • توسعه ساختار پیاده سازی HIL بر روی بستر شبکه و سیستم عامل بلادرنگ