مقالات آموزشی: سامانه نظارتی خودکار وابسته- قراردادی (ADS-C)

1606 1397

سامانه ADS-C

16 شهریور 1397|سامانه ها و فناوری های اویونیک, مقالات آموزشی|

ناوبری و کنترل ترافیک هوایی یکی از مسائل بسیار مهم و حیاتی در هوانوردی است که تاثیر مستقیم بر ایمنی پرواز دارد. در سال‌های اخیر، استفاده از هواپیما در حمل‌و‌نقل رشد چشمگیری داشته است و طبق برآورد انجام شده تعداد [...]

Go to Top