فناوری PLC: انتقال اطلاعات از طریق خطوط برق

افزایش روزافزون قیمت سوخت و ایجاد آلودگی زیست محیطی موجب شده است تا روند طراحی سیستم‌های هواپیما به سمت مفهوم «هواپیمای الکتریکی‌تر[1]» سوق داده شود. این مفهوم در تلاش است تا با ورود فناوری‌های جدید، تا حد ممکن تجهیزات مکانیکی را از هواپیما حذف کند. اخیرا نیز ایرباس و بوئینگ طرح‌هایی مفهومی از هواپیماهایی با [...]