مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم جناب آقای محسن شریفی به همراه اعضای محترم کارگروه تخصصی کمیسیون پژوهش و فناوری مورخ 20 آبان 1395 از پژوهشکده اویونیک بازدید نمودند. در ابتدا طی جلسه ای که در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد، جناب آقای دکتر وحید غفاری نیا خلاصه‌ای از اقدامات و دستاوردهای پژوهشکده اویونیک را برای مسئولان محترم دفتر برنامه‌ریزی پژوهشی وزارت عتف و مسئولان دانشگاه صنعتی اصفهان ارائه دادند. پس از آن مسئولان و مدیران حاضر در جلسه بازدیدی از بخش‌های مختلف پژوهشکده شامل آزمایشگاه‌ها، سایت‌های پژوهشی و بخش‌های مدیریتی انجام دادند.

 avionics-institute-2  avionics-institute-3  avionics-institute-5  avionics-institute-6  avionics-institute-4