راه‌های ارتباطی با پژوهشکده اویونیک

  • آدرس: اصفهان – دانشگاه صنعتی اصفهان – پژوهشکده اویونیک

  • ایمیل : avionics@of.iut.ac.ir

  • کد پستی: ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱

  • تلفن تماس: ۳۳۹۱۱۴۵۵-۰۳۱ و ۳۳۹۱۹۰۴۴-۰۳۱

  • دورنگار: ۳۳۹۱۱۴۵۸-۰۳۱

فرم تماس با ما / ارسال رزومه جهت همکاری