مجله اویونیک

پیشرفت های سریع و چشمگیر در حوزه برق و کامپیوتر به صورت مستقیم بر صنعت اویونیک تاثیرگذار هستند. در سال های اخیر شاهد ارتقاء و توسعه سریع سامانه های اویونیک بوده ایم. شرک تهای سازنده سامانه ها و تجهیزات اویونیک، به صورت مداوم با بهره گیری از آخرین فناوری های روز، محصولات جدیدی را به بازار ارائه می کنند تا توان رقابتی خود را حفظ کنند. سامانه های جدید با مصرف توان پایین تر و وزن کمتر قابلیت های بیشتری را نسبت به نمونه های پیشین خود ارائه می کنند. نیز به عنوان جزئی اساسی از برنامه توسعه (NextGen Avionics) نقشه راه اویونیک نسل بعد حمل و نقل هوایی نیازمندی های پیش رو در حوزه اویونیک را مشخص کرده است. فعالی تهای علمی و مهندسی قابل توجهی در کشورهای مختلف در جریان است تا این نیازمندی ها را برآورده سازد. در کشور عزیز ما هم همواره صنعت هوایی به دلیل جایگاه راهبردی از اهمیت ویژ های برخوردار بوده است. در حال حاضر گروه های فعالی از دانشگاه، صنعت و شرکت های دانش بنیان در توسعه صنعت اویونیک کشور که از زیربخ شهای مهم صنعت هوایی است مشارکت دارند. پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان در سال های اخیر تلاش زیادی برای ارتقاء جایگاه اویونیک کشور انجام داده است. مجله پیش رو چکیده ای از مهمترین دستاوردها و رخدادهای مهم صنعت اویونیک در سراسر جهان است. امید است این مجله به روزآمد شدن دانش کارشناسان عزیز صنعت اویونیک کشور کمک کند و بستر سریع و ساده ای برای آشنایی با پیشرفت های روز حوزه اویونیک فراهم کند.

شماره ۴۳

(مهر و آبان ۱۳۹۹)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

صاحب امتیاز: پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی اصفهان

مدیر مسئول: دکتر وحید غفاری‌‌نیا

سردبیر: مهندس محسن فاضلی‌‌نیا

دانلود آخرین نسخه مجله اویونیک

مهم‌ترین عناوین این نسخه:

۱- پیش به سوی لینک های داده نوری در کاربردهای هوایی

۲- PureFlyt: نسل جدید سیستم مدیریت پرواز تالس

۳- نگاهی به پروژه های آینده اتحادیه اروپا برای بهبود مدیریت ترافیک هوایی

۴- بازدارندگی از طریق شناسایی: نقش مهم پهپادها در جنگ بین قدرت ها

۵- F-X: جنگنده نسل ششم ژاپن

دانلود آخرین نسخه (۴۳)

آرشیو مجله اویونیک

آرشیو سال ۹۶

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۶ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۹۷

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۷ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۹۸

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۸ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۹۹

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۹ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۹۱

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۱ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۹۲

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۱ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۹۳

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۱ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۹۴

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۴ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۹۵

برای مشاهده نسخه‌های سال ۹۵ بر روی گزینه زیر کلیک کنید

مشاهده و دانلود

آرشیو سال ۹۹

شماره ۴۰

فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹

دانلود

شماره ۴۱

خرداد و تیر ۱۳۹۹

دانلود

شماره ۴۲

مرداد و شهریور ۱۳۹۹

دانلود

شماره ۴۳

مهر و آبان ۱۳۹۹

دانلود

آرشیو سال ۹۸

شماره ۳۶

خرداد و تیر ۱۳۹۸

دانلود

شماره ۳۷

مرداد و شهریور ۱۳۹۸

دانلود

شماره ۳۸

مهر و آبان ۱۳۹۸

دانلود

شماره ۳۹

آذر و دی ۱۳۹۸

دانلود

شماره ۳۵

فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸

دانلود

آرشیو سال ۹۷

شماره ۳۱

مرداد و شهریور ۱۳۹۷

دانلود

شماره ۳۲

مهر و آبان ۱۳۹۷

دانلود

شماره ۳۳

آذر و دی ۱۳۹۷

دانلود

شماره ۳۴

بهمن و اسفند ۱۳۹۷

دانلود

شماره ۲۹

فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷

دانلود

شماره ۳۰

خرداد و تیر ۱۳۹۷

دانلود

آرشیو سال ۹۶

شماره ۲۵

مرداد و شهریور ۱۳۹۶

دانلود

شماره ۲۶

مهر و آبان ۱۳۹۶

دانلود

شماره ۲۷

آذر دی ۱۳۹۶

دانلود

شماره ۲۸

بهمن و اسفند ۱۳۹۶

دانلود

شماره ۲۳

فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶

دانلود

شماره ۲۴

خرداد و تیر ۱۳۹۶

دانلود

آرشیو سال ۹۵

شماره ۲۰

مهر ۱۳۹۵

دانلود

شماره ۲۱

آبان و آذر ۱۳۹۵

دانلود

شماره ۲۲

دی و بهمن ۱۳۹۵

دانلود

آرشیو سال ۹۴

شماره ۱۶

بهار ۱۳۹۴

دانلود

شماره ۱۷

تابستان ۱۳۹۴

دانلود

شماره ۱۸

پاییز ۱۳۹۴

دانلود

شماره ۱۹

زمستان ۱۳۹۴

دانلود

آرشیو سال ۹۳

شماره ۱۴

اردیبهشت ۱۳۹۳

دانلود

شماره ۱۵

زمستان ۱۳۹۳

دانلود

آرشیو سال ۹۲

شماره ۱۰

آذر ۱۳۹۲

دانلود

شماره ۱۱

دی ۱۳۹۲

دانلود

شماره ۱۲

بهمن ۱۳۹۲

دانلود

شماره ۱۳

اسفند ۱۳۹۲

دانلود

شماره ۶

تیر ۱۳۹۲

دانلود

شماره ۷

مرداد ۱۳۹۲

دانلود

شماره ۸

شهریور ۱۳۹۲

دانلود

شماره ۹

مهر ۱۳۹۲

دانلود

شماره ۳

فروردین ۱۳۹۲

دانلود

شماره ۴

اردیبهشت ۱۳۹۲

دانلود

شماره ۵

خرداد ۱۳۹۲

دانلود

آرشیو سال ۹۱

شماره ۱

بهمن ۱۳۹۱

دانلود

شماره ۲

اسفند ۱۳۹۱

دانلود