سیستم‌های اویونیک در کابین جت‌های تجاری

تلفیق هر چه بیشتر سیستم‌های اویونیک در کابین جت‌های تجاری هنگامی که خلبانان جت‌های تجاری به کابین هواپیمای مسافربری امروزی نگاه می‌کنند، ممکن است از دیدن سیستم‌های اویونیک آن شگفت‌زده شوند. در مقایسه با جت‌های تجاری امروزی، کابین خلبان هواپیماهای مسافربری شامل امکانات کمتر و تجهیزات قدیمی‌تری هستند. سیستم‌هایی که تنها اطلاعات مهم و ضروری [...]