درخواست دارپا از صنایع برای بلوغ فناوری «خودمختاری ماشین»

دارپا طی اطلاعیه‌ای گسترده برای بهبود فناوری «خودمختاری ماشین[1]» از صنایع مختلف درخواست همکاری کرده است. محققان دارپا در نظر دارند از این فناوری در برنامه‌های اویونیک مانند عملیات‌های مشترک هواپیمای بدون سرنشین و پرنده سرنشین‌دار در حریم هوایی کنترل شده که ایمنی در آن‌ها نقش حیاتی دارد، استفاده کنند. دارپا پروژه «خودمختاری ایمن[2]» را [...]