سیستم سراسری ایمنی و آشفتگی هوانوردی

موضوعی که بعد از تلفات و خسارات ناشی از پرواز هواپیماهای 447 ایرفرانس و 370 مالزی بسیار مورد توجه قرار گرفته، تشخیص به موقع مکان سقوط هواپیما است. محدودیت‌های موجود در سیستم ناوبری هوایی فعلی مانع از شناسایی و موقعیت‌یابی به موقع هواپیما در هنگام بروز یک فاجعه می‌شود. این محدودیت‌ها به طور قابل توجهی [...]