مقالات آموزشی: شبکه بی سیم اویونیک

2103 1397

بررسی چند پروتکل کانال امن برای شبکه بی‌سیم اویونیک در داخل هواپیما

21 خرداد 1397|سامانه ها و فناوری های اویونیک, مقالات آموزشی|

در هواپیما‌های امروزی، شبکه‌های داده هواپیما[1] (ADN) تعداد زیادی از زیرسیستم‌های اویونیک را به هم متصل می‌کند. در این شبکه‌ها بخش مدیریت، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های کنترلی را برای تبادل پیام‌ها در یک فریم زمانی از پیش تعریف شده و قطعی [...]

Go to Top