لینک مخابراتی

سیستم نبرد هوایی آینده (FCAS)

یکی از برنامه‌های مهم هوانوردی نظامی طراحی، توسعه و ارائه جت‌های جنگنده است که امروزه در سراسر جهان بسیار مورد توجه است. جنگنده‌ها در مقایسه با هواپیماهای نظامی اندازه کوچکتری دارند و به دلیل برخورداری از سلاح‌های جنگی در ماموریت‌های تاکتیکی و جنگی کاربرد زیادی دارند. از آغاز پیدایش آن‌ها تاکنون نسل‌های مختلفی از جت‌های [...]

لینک مخابرات کنترلی و بدون بار مفید برای عملیات‌های هواپیماهای بدون سرنشین

در سال‌های اخیر فناوری‌های مربوط به هواپیما‌های بدون سرنشین (UAV) به سرعت در حال پیشرفت هستند و بسیاری از این فناوری‌ها برای استفاده عمومی و تجاری از هواپیما‌های بدون سرنشین ارائه شده‌اند. در حال حاضر در بیشتر کشورها تمرکز روی توسعه ابزار و وسایلی است که به هواپیماهای بدون سرنشین اجازه پرواز در حریم هوایی [...]

Go to Top