توسعه کامپیوترهای عملیات با پردازش غیرمتمرکز

در سال 2015 مرکز تسلیحات هوایی نیروی دریایی ایالات متحده پروژه‌ای با عنوان [1]JARVIS تعریف کرد که هدف آن غیرمتمرکزسازی فرآیند پردازش داده‌های ماموریت هواگردها در بین چند گره پردازش توزیع‌شده بود. با پایان یافتن مرحله اول پروژه، قرار است مرحله دوم آن نیز مجدد از سوی شرکت فیزیکال اپتیکز انجام شود. پروژه JARVIS قرار [...]