ملاحظات انتخاب GPU برای کاربردهای نظامی

از ابتدای قرن بیست‌ویکم میلادی تولید‌کنندگان تجهیزات اویونیک نظامی در حال توسعه و دستیابی به ابتکاراتی هستند تا امکان جمع‌آوری و ترکیب بلادرنگ داده‌ها در شرایط بحرانی فراهم شود. این کار در راستای بهبود ایمنی و بهره‌وری از مزایای تاکتیکی بیشتر در هنگام عملیات‌های نظامی است. در بخش هوایی یکی از مهمترین فناوری‌های معرفی شده [...]